Característiques

Servei de Cronometratge per a  Raids Hípics

  • Equip de Cronometratge senzill, àgil i fiable
  • Adequat als reglaments FEI, Federacions Nacionals i Territorials
  • Possibilitat de simultaniejar varies curses en un mateix esdeveniment o dia
  • Capacitat de facilitar Rankings de genets i cavalls per països, per regió o internacionals
  • Fàcil adaptació a noves Normatives Locals, Nacionals i/o Internacionals
  • Nou Servei de Polsometre Electronic
  • Resultats On-Line
  • race-view

  • Resultats On-Line a la web
  • Presentacions de resultats per fase i resultats finals
  • De fàcil us pels oficials de les proves. No és necessària preparació prèvia
  • Control de temps de cursa i recuperació mitjançant etiquetes per cada genet
  • Presentació de temps de sortida en monitor de Tv
  • Permet sortides de cursa esgraonades i agrupades
  • Permet múltiples entrades, metes i Vet-Gates
  • Numeració de dorsals a voluntat del comitè organitzador
  • Flexibilitat i adaptació a les condicions de la cursa.
  • L’ equip de cronometratge esta guiat per un jutge internacional amb dilatada experiència

Los comentarios están cerrados.